ID: 51374

Västmanland Kungsör, Norra Kungsladugård
Nedbränt av Arboga-pyromanen i början av 70-talet
Finnas ej några rester kvar av byggnaden på platsen, så trolig plats är denna.© Tomas Johansson


© Tomas Johansson


Norra Kungsladugård Flyg foto. Fotograf: Rolf Salomonsson
Bilden hämtad ur boken Kungsör från 1971 utgiven av Hembygdsförening.
Mejl till Tomas Johansson