ID: 52384

Arboga
Vy från Kapellbron mot väster och södra sidan av ån
ståendes på södra delen av bron.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson