ID: 52387

Arboga , Repslagargränd
Plats: ca 20 meter in från korsningen med Storgatan vy mot norr.
Lilla jordkällaren som syns på tekningens nedre högra hörn
revs när hyreshuset byggdes på 60-talet.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson