ID: 52388

Arboga , Stora Torget 57

Ingång till Järnhandlar gården, byggnden riven på 1930- talets början.
Bild 1 tagen där Boberg förmodas ha stått. Bild 2 är vy över där byggnaden låg.
Bild 3 är tagen i slutet av 1920-talet, fotograf okänd.

Mejl till Tomas Johansson