ID: 52391

Arboga , Ahllöfsgatan
Vy från norra delen av Nytorget mot öster.
Trä byggnaderna till vänster rivna 1968, den mittersta byggnaden "Fahlströmska Gården" är flyttad till Museigården
på Smedjegatan. I dag ligger COOP och Apoteket där.© Tomas Johansson
Vy från Smedjegatan där den ligger i dag.


© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson