ID: 52392

Arboga
Vy från Kapellbrons södra sida mot väster och norra sidan av ån.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson