ID: 52394

Arboga
Vy från åkanten i slutet av Storgatan straxt före Strömsnäsbron mot öster.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson