ID: 52398

Arboga , Garveriet
Garveriet rivet i slutet av 1930 talet och tomten stod öde tills Arboga Stadsbibliotek byggdes på 1970 talet.
Vy från norra delen av Kapellbron mot söder och österut.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson