ID: 52399

Arboga
Vy från norra åkanten väster om Kapellbron mot öster och södra sidan av ån.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson