ID: 52403

Arboga
Vy från norra delen av Kapellbron mot söder och västerut.© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson