ID: 51407

Skultuna Bruksområde. Byggnaden riven bron ej kvar, trolig plats men från fel vy.


© Tomas Johansson
Mejl till Tomas Johansson